Proteklih pedesetak godina rada, TPK EPO ZAGREB izborila je vodeće mjesto u hrvatskoj kotlogradnji, brojem proizvedenih jedinica i razinom kvalitete. Razvojni interes podjednako je usmjeren kotlovskim postrojenjima i pratećoj opremi. Dugogodišnjim razvojem utemeljena je serija vrelovodnih kotlova raznolike primjene (toplane, grijanja, procesna industrija) za loženje ulja, plina i ugljena. Jedinice su građene u ležećoj i stojećoj izvedbi, koncesionog tlaka do 2,5 MPa. Kotlovi ležećeg tipa (VKL) riješeni su s jednostrukim zagrijačem vode za učine 2,3 -11 Mw; ili s višestrukim za učine 11,6 -116,3 MW Kotlove učina do 18,6 MW moguće je isporučiti tvornički montirane u blok izvedbi, a do 11,6 MW učina smještene u prenosive kontejner kotlovnice. Parni kotlovski program razvijen je u dva pravca: paketna rješenja za učine 6 – 80 t/h, koncesionog tlaka 1,6 -10 MPa i temperature pregrijanja do 540 °C, za loženje ulja i plina strmocijevna rješenja s jednim ili dva bubnja za loženje ulja, plina, ugljena i ugljene prašine. Pored vlastitih rješenja učina do 100 t/h, izvedeno je niz jedinica u suradnji sa stranim partnerima.
Važno područje predstavlja iskorištenje otpadne osjetne topline dimnih plinova u industrijskim pogonima i iza plinskih turbina. Uspješno se rješava utilizacija tehnoloških dimnih plinova s manjim sadržajem prašine kotlovima učina do 30 t/h, koncesionog tlaka do 2,5 MPa, te dimnih plinova iza plinskih turbina dimocijevnim kotlovima učina do 15 t/h i koncesionog tlaka do 2 MPa.

Proteklih pedesetak godina rada, TPK EPO ZAGREB izborila je vodeće mjesto u hrvatskoj kotlogradnji, brojem proizvedenih jedinica i razinom kvalitete. Razvojni interes podjednako je usmjeren kotlovskim postrojenjima i pratećoj opremi.Dugogodišnjim razvojem utemeljena je serija vrelovodnih kotlova raznolike primjene (toplane, grijanja, procesna industrija) za loženje ulja, plina i ugljena. Jedinice su građene u ležećoj i stojećoj izvedbi, koncesionog tlaka do 2,5 MPa. Kotlovi ležećeg tipa (VKL) riješeni su s jednostrukim zagrijačem vode za učine 2,3 -11 Mw; ili s višestrukim za učine 11,6 -116,3 MW Kotlove učina do 18,6 MW moguće je isporučiti tvornički montirane u blok izvedbi, a do 11,6 MW učina smještene u prenosive kontejner kotlovnice.
Parni kotlovski program razvijen je u dva pravca:
paketna rješenja za učine 6 – 80 t/h, koncesionog tlaka 1,6 -10 MPa i temperature pregrijanja do 540 °C, za loženje ulja i plinastrmocijevna rješenja s jednim ili dva bubnja za loženje ulja, plina, ugljena i ugljene prašine. Pored vlastitih rješenja učina do 100 t/h, izvedeno je niz jedinica u suradnji sa stranim partnerima. Važno područje predstavlja iskorištenje otpadne osjetne topline dimnih plinova u industrijskim pogonima i iza plinskih turbina. Uspješno se rješava utilizacija tehnoloških dimnih plinova s manjim sadržajem prašine kotlovima učina do 30 t/h, koncesionog tlaka do 2,5 MPa, te dimnih plinova iza plinskih turbina dimocijevnim kotlovima učina do 15 t/h i koncesionog tlaka do 2 MPa.

Bogato iskustvo s velikim brojem izvedenih slučajeva odnosi se na postrojenja za kemijsku i termičku pripremu kotlovskih i tehnoloških voda, obradu otpadnih voda, projektiranje čeličnih dimnjaka i ostale pomoćne opreme.

PROJEKTIRAMO, KONSTRUIRAMO, PROIZVODIMO, MONTlRAMO I IZVODIMO

•STACIONARNE KOTLOVE
po vlastitoj dokumentaciji i u suradnji do najvećih učina, tlakova i temperatura
◦paropostrojenja za baznu energetiku
◦za tehnološke potrebe
◦vrelovodna postrojenja za daljinska grijanja loženje: ulje, plin, ugljen, drveni i ostali organski otpaci, kombinacije

•KOTLOVE NA OTPADNU TOPLINU
po vlastitoj dokumentaciji i u suradnji za dimne plinove sa ili bez prašine
◦kotlove s prirodnom ili prisilnom cirkulacijom
◦kotlove strmocijevnog ili dimocijevnog tipa

•PRIJENOSNE KOTLOVNICE
blok kotao – postrojenje pripreme vode – pumpna stanica

•OPREMU KOTLOVNICA
◦postrojenja za kemijsku pripremu vode
◦postrojenja za termičku pripremu vode
◦postrojenja za obradu otpadnih i pitkih voda
◦spremnike raznih veličina i namjena
◦cjevovode, razdjeljivače i pumpne stanice
◦dimnjake
◦uređaje za transport goriva, itd.

•DIJELOVE KOTLOVA I KOTLOVSKU OPREMU
◦tlačne dijelove kotlova
◦zagrijače zraka

•DIJELOVE PROCESNIH POSTROJENJA
u petrokemiji, kemijskoj i prehrambenoj industriji

•REVITALIZACUA ENERGETSKIH POSTROJENJA

•REKONSTRUKCUE I POPRAVAK NA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA

Certifikati

Poduzeće je svojim djelovanjem osiguralo potrebne certifikate za rad:
TUeV  DIN EN 729-3, AD-Merkblatt HPO i TRD 201 za izradu kotlova; DIN 18800 za izradu čeličnih konstrukcija; HRN EN 729-3 izdano od strane Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu.
Od veljače 2004., TPK-EPO Proizvodnja doo je certificirana po ISO9001:2000.