TPK-EPO Proizvodnja d.o.o. je proizvođač vrelovodnih i parnih kotlova u vodocijevnoj izvedbi. Proizvodimo tipske ili “custom made” vrelovodne kotlove VKLM serije (8÷100MWth) kao i parne kotlove (10MWth na više) koji su loživi biomasom, plinom, lakim uljima, ugljenom, RDFom te kotlove na otpadnu toplinu, utilizatorime i vodom hlađene dimnjake i kanale za čeličnu industriju.

Našu opremu proizvodimo u skladu zahtjevima PED 2014/68/EU i EN 12952, VGB-S-013-00 EN (VGB-R501 H) i internim standardima naših kupaca, a sposobni smo izraditi sve tlačne i netlačne dijelove kotla uz kompletnu ocjenu sukladnosti bilo da je riječ o kombinacijama modula ili prema Modulu “G”.
Tehnološki smo u cijelosti samodostatni i/ili imamo kvalificirane podizvođače.

Za dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte. [Kontak…]

O našim tehnologijama [više…]