IZRADA KOTLOVA
1. Vrelovodni kotlovi na ulje, plin ili ugljen, radnog tlaka do 2,5MPa
ležeća
stojeća izvedba
jednostrukim zagrijačem vode učin 2,3-11MW
višestrukim 11,6-116,3MW

PARNI KOTLOVI

• paketna izvedba (a) na ulje i plin; učini 6-80t/h, koncesioni tlak 1,6-10MPa, temp pregrijanja do 540oC

• strmocijevna riješenja s jednim (b) ili dva bubnja (c) na ulje, plin ugljen i ugljenu prašinu, učin do 100t/h

PAKETNI KOTLOVI Vodocijevnog su tipa s prirodnom cirkulacijom vode kroz kotao. Sastoje se od dva bubnja povezana cijevnim snopovima i omeđena cijevnim stijenama u membranskoj izvedbi (cijev-rebro-cijev).
Kotlovi su riješeni s tri prolaza dimnih plinova pri horizontalnom strujanju. Zagrijač vode smješten je u dimnom kanalu iznad bubnja, u trećem prolazu.
Konstrukcija kotla je samonosiva, oslonjena na temeljni okvir.
Ložišni prostor kotla, s dimne strane, riješen je kao pretlačan. Kod većih jedinica horizontalnim bandažama prihvaćaju se sile na cijevne stijene uslijed pretlaka. 

PRIMJENA

  • pomoćni i vršni kotlovi
  • za proizvodnju tehnološke pare u industriji
  • za pogon manjih turbina

OSOBINE

  • suvremena izvedba – visok stupanj djelovanja – jednostavno rukovanje i održavanje
  • visoka proizvodnja uz male dimenzije – mogućnost ugradnje u postojeće objekte
  • jednostavni temelji – minimalni troškovi građevinskih radova
  • jednostavan transport, brza montaža – kotlovi izlaze iz tvornice predmontirani
  • kratko vrijeme upuštanja u rad – elastičnost u pogonu
  • tlačno vođenje dimnih plinova – ekonomičniji pogon

PROIZVODNI PROGRAM

UČIN: 6 – 80 t/h
RADNI TLAK: 1,6 – 10 MPa
IZLAZNA TEMPERATURA: DO 540°C
TEMPERATURA NAPOJNE VODE: 105°C
GORIVO: LOŽIVO ULJE, PLIN

 

FUNKCIONALNA SHEMA PAKETNIH KOTLOVA

FBC (FLUIDASED BED COMBUSTION)
KOTLOVI S FLUIDIZIRANIM SLOJEM
Kotao “Schongau – Altenstadt” projektiran je i izgrađen za izgaranje bio-mase i to prvenstveno slame odnosno drvenih otpadaka (piljevina, strugotina).

KAPACITET: 50 t/h
TLAK: 70 / 66 / 61 bar
TEMPERATURA: 450 / 500°C

 

 

Bazični inženjering dala je firma “BIZNAS” iz Saarbruckena.

 

Kompletnu radioničku dokumentaciju i proizvodnu dijelova izvela je TPK-EPO.

Opseg isporuke TPK-EPO: čelična konstrukcija kotla, zračnih i dimnih kanala, zračni i dimni kanali, interni cijevovod, galerije i stepenice kotla.