POSTROJENJA ZA KEMIJSKU I TERMIČKU PRIPREMU VODE

TPK-EPO projektira, proizvodi i montira postrojenja za pripremu vode za primjenu u:

•termoelektranama
•nuklearnim elektranama
•industrijskim energanama
•kemijskoj industriji
•farmaceutskoj industriji
•prehrambenoj industriji
•industriji piva, alkoholnih i bezalkoholnih pića
•industriji papira i celuloze
•tekstilnoj industriji
•industriji šećera
•petrokemijskoj industriji
•industriji cementa
•željezarama i ostalim industrijama za metale
•galvanskoj tehnici
•pripremi pitkih voda
•obradi komunalnih otpadnih voda
•obradi industrijskih otpadnih voda
•obradi taloga
•termičkoj obradi vode
•kondicioniranju rashladnih, energetskih i drugih vrsta voda
•čišćenju kondenzatora
Područje projektiranja postrojenja za pripremu vode obuhvaća:

•FILTRACIJA VODA
•ADSORPCIJA ULJA I VODE
•DEFERIZACIJA I DEMANGANACIJA VODA
•DEKARBONIZACIJA VODE S VAPNOM
•OMEKŠAVANJE VODE
•DEKARBONIZACIJA VODE S IONSKIM SMOLAMA
•DEMINERALIZACIJA VODA
•ČIŠĆENJE KONDENZATA
•TERMIČKA PRIPREMA NAPOJNE VODE