U našem proizvodnom programu nudimo proizvodnju tlačne opreme prema PED 2014/68/EU kako slijedi:

  • Industrijski cjevovodi prema EN 13480
  • Neložene tlačne posude prema EN 13445 / AD2000 Merkblatt
  • Izmjenjivači topline
  • Spirale
  • Zrakom hlađeni kondenzatori (ACC)