Ostale usluge koje nudimo:

  • Detaljni inženjering
  • Izrada kotlova i opreme prema dokumentaciji kupca
  • Izrada komponenti i dijelova kotla (membranski zidovi, kolektori, ogrijevne površine kao što su pregrijači, isparivači, zagrijači vode, eksterni ekonomajzeri, kotlovski bubnjev….)
  • Usluge zavarivanja
  • Usluge cijevarskih radova kao što su savijanja, zavarivanja, izrade cijevnih vilica, reduciranja krajeva, pripreme krajeva za zavarivanje i ostalo
  • Usluge bravarskih radova
  • Defektaže i konzultantse usluge
  • I mnoge druge usluge…