Sustav upravljanja kvalitetom

TPK-EPO Proizvodnja d.o.o.  svojim opredjeljenjem ka ostvarivanju kvalitete, sukladnosti proizvoda i zadovoljenja zahtjeva i zadovoljstva kupca, jeuspostavila, implementrila i certificirala svoj sustav upravljanja kvalitetom koji je predmet neprektidnog unapređenja.

Uz uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom i kompetencije, društvo je posvećeno povećanju stručnosti, osposobljavanju i razvoju svog radnog kadra te svih ostalih faktora koji utjeću na kvalitetu.

Sukladno tome, tvrtka je implementirala sustav upravljanja kvalitetom i kompetencije nužne za proizvodnju tlačne opreme prema PED 2014/68/EU (NN079/16) sukladno normama i pravilnicima kako slijedi:

  • Sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015,

  • Podobnost pogona za izvođenje zavarivačkih radova prema EN ISO 3834-2, te

  • Podobnost pogona za izradu opreme prema proizvodnim normama AD 2000-Merkblatt HP0 / HP 100R, EN 12952-5, EN 13445-4, EN 13480-4 prema zahtjevima EN ISO 3834-2

 

certifikat

Kontrola i osiguranje kvalitete:

Postupak ocjene sukladnosti podrazumijeva validaciju i verifikaciju proizvoda kroz sustav kontrole proizvoda i nadozora procesa proizvodnje, a prema zahtjevima i kriterijima prihvatljivosti proizvodnih normi i pravilnika.

U sklopu društva postoji neovisan odjel kontrole  kvalitete koji je kompetentan izvesti većinu procesa kontrole i praćenja proizvoda. Uz interno provođenje kontrolnih aktivnosti, NDT ispitivanja te ispitivanja razaranjem, za provedbu kontrole kvalitete također se oslanjamo na akreditirani labaratorij za nerazorna i razorna ispitivanja koji je potjekao iz bivše grupacije TPK sa više od 70 godina iskustva.

U cijelom sustavu ocjene sukladnosti proizvoda nužno surađujemo i sa tijelima za ocjenu sukladnosti.

Za više detalja slobodno nas kontaktirajte [Kontakt…]