GODINA DRŽAVA NARUČIOC NARUČIOC PROJEKT GRANA
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2002
2002
2002
2002
Hrvatska
Hrvatska
Austrija
Hrvatska
Hrvatska
Slovenija
Hrvatska
Hrvatska
Danska
Hrvatska
Danska
Hrvatska
Njemačka
Hrvatska
SiCG
Hrvatska
Bagdad
Slovenija
Slovenija
Hrvatska
Hrvatska
Hrvatska
Njemačka
Hrvatska
Hrvatska
Hrvatska
Hrvatska
Hrvatska
Češka
Hrvatska
Hrvatska
Hrvatska
Grčka
Slovenija
Hrvatska
Hrvatska
HEP Te-To Zagreb
Toplana Karlovac d.o.o.
JCF Christof group GmbH
Dioki d.d.
Energoremont
d.d.
Rudis d.d.
INA rafinerija nafte Sisak
Enikon dd, Cementara
Lengfurt
Tpk-Nova d.o.o.
Danstoker a.s.
TKT Toplota
Omnical Kessel GmbH
TPK-Održavanje
TE-TO Novi Sad
Pliva d.o.o.
Daura Rafinery
Genera d.o.o., Ljubljana
Mascom d.o.o., Maribor
Grip d.o.o., Split
IKOM d.o.o.
Đuro Đaaković – TEP
Bay Kesselsysteme GmbH
Montmontaža NEP
LMB d.o.o.
INA rafinerija nafte Sisak
Ening d.o.o.
Zagreb Montaža
Alstom Power, Brno
Termogen Promet d.o.o.
Tpk-Orometal
STSI tehnički servis d.o.o.
KTS Ltd Greece
Montavar dd, Maribor
DALEKOVOD d.d.
“INA” Rafinerija nafte Rijeka
VKLM 100
VKLM-25
Dijelovi procesnog postrojenja
Zamjena izmjenivača topline
VKLM-16
Toplana Đakovica, VKLM-16
Izrada dijelova za kotao
Dimovodni kanali
kompenzatori
Dalia projekt
Tlačni djelovi kotla
Kotlovska oprema
Cijevne komore
usluga savijanja
kotlovska oprema
Dijelova kotla
Kotlovska oprema
Izrada Zagrijača mazuta
Izrada dijelova kotla
Zračna luka, čel. konstrukcija
Izrada dijelova za kotao
Dijelova kotla
Izrada dijelova kotla
Brodski cjevovodi
Brodski kotlovi
Izrada dijelova za kotao
Toplana Karlovac
Toplana Karlovac
DDU Kakanj, dijelovi kotla
Toplana Bjelovar
Dijelovi kotla
INA Rafinerija Sisak
Brodski kotlovi
Toplana Prijedor, VKLM-25
Usluga savijanja
Dijelovi kotla
VKLM 100
VKLM-25
Dijelovi procesnog postrojenja
Zamjena izmjenivača topline
VKLM-16
Toplana Đakovica, VKLM-16
Izrada dijelova za kotao
Dimovodni kanali
kompenzatori
Dalia projekt
Tlačni djelovi kotla
Kotlovska oprema
Cijevne komore
usluga savijanja
kotlovska oprema
Dijelova kotla
Kotlovska oprema
Izrada Zagrijača mazuta
Izrada dijelova kotla
Zračna luka, čel. konstrukcija
Izrada dijelova za kotao
Dijelova kotla
Izrada dijelova kotla
Brodski cjevovodi
Brodski kotlovi
Izrada dijelova za kotao
Toplana Karlovac
Toplana Karlovac
DDU Kakanj, dijelovi kotla
Toplana Bjelovar
Dijelovi kotla
INA Rafinerija Sisak
Brodski kotlovi
Toplana Prijedor, VKLM-25
Usluga savijanja
Dijelovi kotla
Toplinarstvo
Toplinarstvo
Toplinarstvo
Toplinarstvo
Toplinarstvo
Toplinarstvo
Energetika
Procesna industrija
Procesna industrija
Brodogradnja
Procesna industrija
Energetika
Procesna industrija
Građevina
Toplinarstvo
Farmaceutska indust.
Industrija nafte
Energetika
Procesna industrija
Građevina
Energetika
Energetika
Energetika
Brodogradnja
Brodogradnja
Energetika
Energetika
Energetika
Energetika
Energetika
Energetika
Petrokemija
Brodogradnja
Energetika
Građevina
Toplinarstvo
Projekt VKLM 25 - EKO Kupac: Toplana Karlovac

Projekt VKLM 25 - EKO Kupac: Toplana Karlovac

Projekt: Termoelektrana Kakanj KUpac: Alstom

Projekt: Termoelektrana Kakanj KUpac: Alstom

Kupac: Bay Kessel GmbH

Kupac: Bay Kessel GmbH

Projekt: zagrijači vode  Kupac: INA, Sisak

Projekt: zagrijači vode Kupac: INA, Sisak