Kogeneracijska postrojenja na biomasu, turn key projekti

  1. Strizivojna HRAST, Croatia, 3,3 MW(el) + 6 MW(th), pušteno u pogon 2010.
  2. BE-TO Glina, Croatia, 1,2 MW(el) + 5 MW(th), pušteno u pogon 2015.
  3. BE Sava, Croatia, 2 MW(el) + 4 MW(th), pušteno u pogon 2017.
    Za više informacija slobodno nas kontaktirajte

 

Kogeneracija HRAST, Strizivojna

BE-TO Glina

BE Sava, Stara Gradiška