Opće tehnološke mogućnosti:

 

Savijanje cijevi, hladno, pojedinačno na kalup – mogćnosti ovise o dostupnim kalupima, općenito u mogućnosti smo saviti cijevi od fi21mm-fi273mm, radius savijanja 1,1D÷4D, moguća su prostorna savijanja.

Savijanje cijevi na valjke do fi88,9mm, veliki radiusi

Višestupanjsko savijanje, koljena ispod 1D-180deg – proizvodimo cijevna koljena 180deg sa radiusom 0m5÷1D i u kvalitetama do 16Mo3.

Za sva ostala savijanja većih promjera cijevi i većih radiusa primjenjujemo indktivno savijanje kod naših kvalificiranih podizvođača.

Više na upit.