Membranske cijevne stijene:

Linija za automatizirano zavarivanje MCS do promjera cijevi fi76,1 i min. debljine stijenke 4mm (3,6mm), dužina panela max. 30m; širina sekcija do 1200mm.
MCS sa cijevima većeg promjera od fi76,1mm zavarujemo pomoću traktora.
Širine veće od 1200mm proizvodimo sastavljanjem podsekcija.

Savijanje MCS – grupno savijanje podsekcija do 8 cijevi, rotacijsko, vertikalno; dostupni radiusi ovise o kalupima koji ovisno o promjeru cijevi mogu biti R250mm, R300mm, R350mm.