Author Archive

SAVIJANJE CIJEVI NA SAVIJAČICI HINGLERS A, B, C
 
DV R lmin smin / smax
2021,32225

30

31,8

 
31,8

32
33,7

38

44,5

51

57

70
80
101,6
108

114,3

133

139
159

168
219,1
273

52
60
45
80
40
75
105
42
50
62,5
130
45
50
60
62,5
100
50
55
60
61,5
70
75
80
85
90
95
120
125
190
230
135
60
90
60
75
90
100
150
155
125
150
100
150
250
350
110
150
450
600
800
350
500
800
350
400
400
500
500
500
600
850
800
1000
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
65
70
50
50
90
90
90
90
90
100
90
90
90
90
90
90
90
90
90
100
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
100
90
90
100
120
140
140
160
190250
250
90
250
250
300
350
380
380
400
400
500
550
min 2,6 mmmin. 3,6mmmin. 3,2mm

min 3,6 mm

min. 4 mm
min. 2,9 mm

min. 3,2mm

min. 4 mm

min. 5 mm

min. 5 mm

min. 5 mm

max. 10 mm
max. 7,1 mm

 

SAVIJANJE CIJEVI NA SAVIJAČICI VE-60
 
DV R smin
22
25
26,9
30
31,8
33,7
35
38
42,4
44,5
50,8
57
60,3
63,5
35
30;40
35;40
35;40
35;40;
45;50;55
47,5;50
70
45
50;55
60;75;80
55
80;90
51
70;90;100
80;120
90;110;150
110
110
2,9
3,2;2,9
3,2
3,2;2,6
3,6;2,9;
2,6
2,6;2,9
2,6
3,2
2,9
2,6
3,2
2,6
4
2,6
3,2;2,6
4;3,2;2,6
4
4
 
SAVIJANJE CIJEVI NA SAVIJAČICI SC90NT
 
DV R smin
31,8
33,7
38
44,5
48,3
50,8
57
35;40;
60
50
45;50
75
90
150
100
3,3
2,6
2,9
3,2
2,6
2,6
2,9
4
 
Mogućnosti savijanja cijevi promjera, debljina stijenki i radiusa koji nisu obuhvaćeni tabelama, odnosno drugih čeličnih materijala i profila potrebno je dogovoriti sa našim komercijalnim odjelom.

IZRADA I SAVIJANJE MEMBRANSKIH CIJEVNIH STIJENA
 
D(mm) R(mm) t (mm) Broj cijevi u
podsekciji
u ovisnosti o
debljini
stijenke s(mm)
32
38
48,3
51
57 
60,3
63,570

200

300300

300
300

300

350

300
350-
350-
45
50
61
60
75
100
75
77
80
82
100
112,5
72
112,5
72
84
96
84
96
93,5
88
90
92
125
120

8 ? s=4; 4.5; 5; 5.6
8 ? s=4; 4.5; 5;
7 ? s=5.6


8 ? s=4; 4.5; 5;
7 ? s=5.6

7 ? s=4; 4.5; 5;
6 ? s=5.6

7 ? s=4; 4.5; 5;
6 ? s=5.6

7 ? s=4; 4.5;
6 ? s=5; 5.6
7 ? s=4; 4.5;
6 ? s=5; 5.6

6 ? s=4;
5 ? s= 4.5; 5;
4 ?s=5.6
 


USLUGE IZRADE

• reduciranje cijevi
• savijanje cijevi i obrada krajeva
• izrada i savijanje membranskih cijevnih stijena
• izrada dijelova čelične konstrukcije
• usluge sačmarenja cijevi
• usluga pjeskarenja i bojenja


OSTALA OPREMA

• rafinerijska oprema (kolone, izmjenjivače, zračne hladnjake)
• procesna oprema (tlačne i ekspanzione posude)
• postrojenja za obradu vode


IZRADA DIJELOVA KOTLA

Dimocijevni kotao na otpadnu toplinu (do 30t/h i radni tlakovi do 2,5MPa, suhozasićenu paru).

Vodocijevni kotao na otpadnu toplinu (dp iz plinskih turbina učina do 15t/h i radni tlakovi do 2MPa, suhozasićenu ili pregrijanu paru)

1. Izrada tlačnih dijelova kotla

• zagrijača vode
• pregrijača pare
• isparni sistemi
• Bubnjevi
• tlačne posude (napojni rezervoari, ekspanzione posude)
• cjevovodi i razdjeljivači
2. Ostali dijelovi

• dimnjaci, dimni i zračni kanali
• čelični spremnici cilindričnog oblika, ležeći i stojeći
• čelična konstrukcija, galerije, stepenice
• zavješenja i oslonciČELIČNI SPREMNICI S DVOSTRUKOM STIJENKOM ZA NAFTU I NAFTNE DERIVATE – LEŽEĆI, UKOPANI

OBLIK I IZRADA

Spremnici su kružnog presjeka, cilindričnog oblika s dvije podnice, a sastoje se iz osnovnog spremnika i dodatne stijenke.
Osnovni spremnik se izrađuje iz čeličnog lima dvostrano zavarenim stičnim spojem pri ručnom zavarivanju, odnosno s jednostrano zavarenim spojem pri zavarivanju automatom.
Dodatna stijenka slijedi oblik osnovnog spremnika na razmaku koji nije veći od debljine osnovnog spremnika, a izrađuje se iz čeličnog lima zavarenog stičnim spojem.
Snabdjeveni su ulaznim otvorom promjera O500 ili O600 mm, ovisno o veličini spremnika. Potrebni priključci ugrađeni su na poklopac i projektiraju se prema zahtjevu naručitelja.

MATERIJAL

Spremnici se izrađuju iz slijedećih materijala:
Č.0361 za radnu temperaturu stijenke višu od (+ 10°C)
Č.0362 za radnu temperaturu stijenke višu od (- 10°C)
Č.0363 za radnu temperaturu stijenke višu od (- 30°)
ili prema dogovoru.

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA

Vanjska strana spremnika, nakon čišćenja, premazana je osnovnim premazom, te izolirana tako da ne propušta vodu i izdrži probojni napon od najmanje 20 kV.
Unutarnja strana zaštićuje se prema dogovoru.

TLAČNA PROBA

Spremnik se ispituje vodenim nadtlakom od 2 bara.

UGRADNJA

Spremnici se ukopavaju tako da ih prekriva sloj zemlje, visine izmedu 60 i 100 cm, odnosno armirano betonska ploča debljine 10 cm položena na zemljani sloj visine 30 cm.
Spremnici nisu projektirani za nošenje prometnog opterećenja.
Ulazni otvor spremnika okružen je nepropusnim oknom s poklopcem iz čeličnog lima, antikorozivno zaštićen identično spremniku.
POSTROJENJA ZA KEMIJSKU I TERMIČKU PRIPREMU VODE

TPK-EPO projektira, proizvodi i montira postrojenja za pripremu vode za primjenu u:

•termoelektranama
•nuklearnim elektranama
•industrijskim energanama
•kemijskoj industriji
•farmaceutskoj industriji
•prehrambenoj industriji
•industriji piva, alkoholnih i bezalkoholnih pića
•industriji papira i celuloze
•tekstilnoj industriji
•industriji šećera
•petrokemijskoj industriji
•industriji cementa
•željezarama i ostalim industrijama za metale
•galvanskoj tehnici
•pripremi pitkih voda
•obradi komunalnih otpadnih voda
•obradi industrijskih otpadnih voda
•obradi taloga
•termičkoj obradi vode
•kondicioniranju rashladnih, energetskih i drugih vrsta voda
•čišćenju kondenzatora
Područje projektiranja postrojenja za pripremu vode obuhvaća:

•FILTRACIJA VODA
•ADSORPCIJA ULJA I VODE
•DEFERIZACIJA I DEMANGANACIJA VODA
•DEKARBONIZACIJA VODE S VAPNOM
•OMEKŠAVANJE VODE
•DEKARBONIZACIJA VODE S IONSKIM SMOLAMA
•DEMINERALIZACIJA VODA
•ČIŠĆENJE KONDENZATA
•TERMIČKA PRIPREMA NAPOJNE VODE


KOTLOVI TIPA VKSM I VKLM
Membransko-ekranski kotlovi su u stojećim i ležećim izvedbama.
Kotlovi su opremljeni finom i grubom armaturom, galerijama i stepenicama. Šamotirani su otvori za gorače, ulazni i nadgledni otvori. Kotlovi su izolirani.

PRIMJENA

Proizvodnja tople i vrele vode:

  • vrela voda do temperature od 220°C i tlaka od 2,5 MPa.

OSOBINE

Osim položaja ložišta VKSM i VKLM – kotlovi imaju niz zajedničkih osobina:

  • Rade sa pretlakom, nisu potrebni ventilatori dimnih plinova, a izvedba sa membranskim stijenama onemogućava izlaz dimnih plinova
  • Ekrani završavaju u kolektorima, preko kojih je omogućeno odzračivanje i odmuljivanje.
  • Konstrukcija kotla je izvedena tako da omogućava besprijekornu cirkulaciju u svim ogrjevnim površinama sa optimalnim brzinama koje ne dozvoljavaju pojavu isparavanja.
  • Sa vanjske strane membranskih stijena postavlja se toplinska izolacija od mineralne vune obložena profiliranim aluminijskim limom.
  • Sprečavanje eventualnih bočnih deformacija membranskih stijena vrši se čeličnim okvirima (bandažama).
  • Radi omogućavanja kontrole i remonta ogrjevnih površina ložišta i EKO-paketa ugrađeni su ulazni i nadgledni otvori.
  • Svi vrelovodni kotlovi proizvodnje TPK-EPO imaju visoki stupanj iskorištenja, koji pri normalnom opterećenju iznosi 90 – 92 posto ovisno o veličini kotlova.

KONSTRUKCIJA

VKSM su samostojeći vertikalni kotlovi sa stropnim goračima. Ložišni dio kotlova potuno je prilagođen plamenu, pa se mogu koristiti svi tipovi gorača, bez obzira da li su na ulje ili plin, odnosno kombinirani.
Kod stojećih i ležećih kotlova su izlazni dijelovi izvedeni identično.
VKLM su ležeći kotlovi sa horizontalno postavljenim ložištima potpuno prilagođenima plamenu i u produžetku smještenim EKO-paketima.
Do toplinskog učina od 18,6 MW izvedba EKO-paketa je sa horizontalnim cijevima, koji se zajedno sa kolektorima mogu izvaditi bočno, a iznad tog toplinskog učina su vertikalne cijevi zavarene u gornji i donji bubanj.
Kotlovi manjeg toplinskog učina su paketne izvedbe, a kotlovi većeg toplinskog učina se radi transporta izrađuju u dijelovima koji se sastavljaju na gradilištu.
Posebna pažnja je poklonjena kontroli i sigurnosti rada postrojenja.

OSNOVNI PODACI O VKLM KOTLOVIMA MANJIH SNAGA

VKLM – KOTLOVI 2 4 6 8 10 12 16
Toplinski učin normalno MW 2,3 4,7 7 9,3 11,6 14 18,6
Toplinski učin maks. trajno MW 2,6 5,1 7,7 10,2 12,8 15,1 20,3
Ogrjevna povrąina m2 70 120 180 245 310 365 482
Najveći dopušteni radni nadtlak MPa 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Potroš. lož. ulja norm.
(ulje s 40,2 MJ/kg)
kg/h 221 460 693 920 1148 1376 1841
Vanjske mjere duljina A
duljina B
duljina C
mm
mm
mm
3930
1895
2400
5520
2045
2550
5890
2495
3000
6390
2795
3300
7760
2945
3450
8060
3095
3600
8560
3395
3900

OSNOVNI PODACI O VKLM KOTLOVIMA VEĆIH SNAGA

VKLM – KOTLOVI 16 20 25 30 40 50 100
Toplinski učin normalno MW 18,6 23,3 29,1 34,9 46,5 58,1 116,3
Toplinski učin maks. trajno MW 20,3 25,6 32,8 38,4 51,2 64 128
Ogrjevna površina m2 600 670 880 970 1150 1600 2800
Najveći dopušteni radni nadtlak MPa 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Potroš. lož. ulja norm.
(ulje s 40,2 MJ/kg)
kg/h 1840 2306 2870 3464 4611 5740 11479
Vanjske mjere duljina A
duljina B
duljina C
mm
mm
mm
9300
4100
6080
9800
4100
6080
9800
4100
6380
10800
4475
6380
10800
4475
7655
11800
5075
7955
13650
6950
9080

CRTEŽI VKLM KOTLOVA

KOTLOVI VKSM

OSNOVNI PODACI O VKSM KOTLOVIMA

VKSM – KOTLOVI 16 20 25 30 40 50 100 200
Toplinski učin normalno MW 18,6 23,3 29,1 37,2 46,5 58,1 116,3 232,6
Toplinski učin maks. trajno MW 20,3 25,6 32,8 38,4 51,2 64 128 256
Ogrjevna povrąina m2 600 670 880 970 1150 1600 2800 5600
Najveći dopuąteni radni nadtlak MPa 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Potroą. loľ. ulja norm. (ulje s 40,2 MJ/kg) kg/h 1840 2306 2870 3464 4611 5740 11479 22960
Vanjske mjere duljina A
duljina B
duljina C
mm
mm
mm
8100
4100
8000
8100
4700
8500
8100
5000
9800
8500
5000
9800
8500
6300
9800
9080
6600
10800
11000
7700
11300
22000
7700
11300

CRTEŽI VKSM KOTLOVA


© TPK-EPO. All rights reserved.