Author Archive

SAVIJANJE CIJEVI NA SAVIJAČICI HINGLERS A, B, C
 
DV R lmin smin / smax
2021,32225

30

31,8

 
31,8

32
33,7

38

44,5

51

57

70
80
101,6
108

114,3

133

139
159

168
219,1
273

52
60
45
80
40
75
105
42
50
62,5
130
45
50
60
62,5
100
50
55
60
61,5
70
75
80
85
90
95
120
125
190
230
135
60
90
60
75
90
100
150
155
125
150
100
150
250
350
110
150
450
600
800
350
500
800
350
400
400
500
500
500
600
850
800
1000
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
65
70
50
50
90
90
90
90
90
100
90
90
90
90
90
90
90
90
90
100
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
100
90
90
100
120
140
140
160
190250
250
90
250
250
300
350
380
380
400
400
500
550
min 2,6 mmmin. 3,6mmmin. 3,2mm

min 3,6 mm

min. 4 mm
min. 2,9 mm

min. 3,2mm

min. 4 mm

min. 5 mm

min. 5 mm

min. 5 mm

max. 10 mm
max. 7,1 mm

 

SAVIJANJE CIJEVI NA SAVIJAČICI VE-60
 
DV R smin
22
25
26,9
30
31,8
33,7
35
38
42,4
44,5
50,8
57
60,3
63,5
35
30;40
35;40
35;40
35;40;
45;50;55
47,5;50
70
45
50;55
60;75;80
55
80;90
51
70;90;100
80;120
90;110;150
110
110
2,9
3,2;2,9
3,2
3,2;2,6
3,6;2,9;
2,6
2,6;2,9
2,6
3,2
2,9
2,6
3,2
2,6
4
2,6
3,2;2,6
4;3,2;2,6
4
4
 
SAVIJANJE CIJEVI NA SAVIJAČICI SC90NT
 
DV R smin
31,8
33,7
38
44,5
48,3
50,8
57
35;40;
60
50
45;50
75
90
150
100
3,3
2,6
2,9
3,2
2,6
2,6
2,9
4
 
Mogućnosti savijanja cijevi promjera, debljina stijenki i radiusa koji nisu obuhvaćeni tabelama, odnosno drugih čeličnih materijala i profila potrebno je dogovoriti sa našim komercijalnim odjelom.

IZRADA I SAVIJANJE MEMBRANSKIH CIJEVNIH STIJENA
 
D(mm) R(mm) t (mm) Broj cijevi u
podsekciji
u ovisnosti o
debljini
stijenke s(mm)
32
38
48,3
51
57 
60,3
63,570

200

300300

300
300

300

350

300
350-
350-
45
50
61
60
75
100
75
77
80
82
100
112,5
72
112,5
72
84
96
84
96
93,5
88
90
92
125
120

8 ? s=4; 4.5; 5; 5.6
8 ? s=4; 4.5; 5;
7 ? s=5.6


8 ? s=4; 4.5; 5;
7 ? s=5.6

7 ? s=4; 4.5; 5;
6 ? s=5.6

7 ? s=4; 4.5; 5;
6 ? s=5.6

7 ? s=4; 4.5;
6 ? s=5; 5.6
7 ? s=4; 4.5;
6 ? s=5; 5.6

6 ? s=4;
5 ? s= 4.5; 5;
4 ?s=5.6
 


Ostale usluge koje nudimo:

 • Detaljni inženjering
 • Izrada kotlova i opreme prema dokumentaciji kupca
 • Izrada komponenti i dijelova kotla (membranski zidovi, kolektori, ogrijevne površine kao što su pregrijači, isparivači, zagrijači vode, eksterni ekonomajzeri, kotlovski bubnjev….)
 • Usluge zavarivanja
 • Usluge cijevarskih radova kao što su savijanja, zavarivanja, izrade cijevnih vilica, reduciranja krajeva, pripreme krajeva za zavarivanje i ostalo
 • Usluge bravarskih radova
 • Defektaže i konzultantse usluge
 • I mnoge druge usluge…

 

 


OSTALA OPREMA

• rafinerijska oprema (kolone, izmjenjivače, zračne hladnjake)
• procesna oprema (tlačne i ekspanzione posude)
• postrojenja za obradu vode


IZRADA DIJELOVA KOTLA

Dimocijevni kotao na otpadnu toplinu (do 30t/h i radni tlakovi do 2,5MPa, suhozasićenu paru).

Vodocijevni kotao na otpadnu toplinu (dp iz plinskih turbina učina do 15t/h i radni tlakovi do 2MPa, suhozasićenu ili pregrijanu paru)

1. Izrada tlačnih dijelova kotla

• zagrijača vode
• pregrijača pare
• isparni sistemi
• Bubnjevi
• tlačne posude (napojni rezervoari, ekspanzione posude)
• cjevovodi i razdjeljivači
2. Ostali dijelovi

• dimnjaci, dimni i zračni kanali
• čelični spremnici cilindričnog oblika, ležeći i stojeći
• čelična konstrukcija, galerije, stepenice
• zavješenja i oslonciU sklopu izrade naše opreme, također možemo ponuditi i montažu iste na području Republike Hrvatske, Republike Slovenije te Bosne i Hercegovine. Montažu vršimo sa vlastitim resursima i opremom ili uz pomoć kvalificiranih podizvođača.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.
O našim referencama montaže [više…]
Više na upit.

CPP Strizivojna Hrast


Čelična konstrukcija i ostala netlačna oprema za kotlovnice

Za potrebe kotlovnice i postrojenja proizvodimo svu čeličnu konstrukciju za nošenje kotla i opreme koja ne podliježe građevinskoj regulaciji, zračne i dimovodne kanale, čelične dimnjake, stepeništa, galerije i podeste, gruba armatura.

Primjeri iz prakse…

 

Čelična konstrukcija                                              Mehaničko ložište

Dimovodni kanali i lijevci                 Dimnjaci                                          Cikloni (separatori kapljica)

Pužni dozatori                        Krojena koljena (bez i sa priključkom)

Primjer: anker kutije, bandaže

Primjer: Hardox i vatrootporni čelici


Primjer: Gruba armatura i unutarnja ugradnja bubnja (odvajači kapljica)

 

 


Transportni sustavi krutih i praškastih materijala za kotlovska postrojenja na biomasu

Za potrebe naših postrojenja na biomasu, kao i za potrebe naših kupaca, razvili smo sustav transportiranja goriva kao i sustav otpepeljavanja. Proizvodimo opremu različitih kapaciteta u skladu sa važećim pravilicima o strojevima kako slijedi:

1. Sustav za dobavu i doziranje goriva

 • Hidraulički sustavi ekstrakcije goriva sa deponije
 • Lančani transporteri za dobavu goriva
 • Vijčani transporteri za transport i doziranje goriva
 • Kompresijski hidraulički sustavi doziranja goriva

2. Sustav otpepeljavanja

 • Vijčani (pužni) transporteri za pepo, nehlađeni
 • Vijčani (pužni) transporteri za pepo, vodom hlađeni
 • Hidraulični podni gurači pepela
 • Lančani transporteri pepela
 • Kontejneri za pepeo

 


U posljednjih 10ak godina tvrtka je ušla u područje proizvodnje Kogeneracijskih postrojenja na biomasu po principu ključ u ruke. Zajedno sa kvalificiranim podizvođačima proizvodimo postrojenja različitih kapaciteta a imamo reference za 1,2MWe, 2MWe i 3,3MWe postrojenja. [više…]

Za potrebe postrojenja, uz opremu pod tlakom, razvili smo slijedeću vlastitu opremu:

 • sustav loženja biomase,
 • transportna sredstva za ekstrakciju, dobavu i doziranje biomase,
 • sustav otpepeljavanja,
 • te zrakom hlađeni kondenzator.

Kogeneracija HRAST, Strizivojna

BE-TO Glina

BE Sava, Stara Gradiška


U našem proizvodnom programu nudimo proizvodnju tlačne opreme prema PED 2014/68/EU kako slijedi:

 • Industrijski cjevovodi prema EN 13480
 • Neložene tlačne posude prema EN 13445 / AD2000 Merkblatt
 • Izmjenjivači topline
 • Spirale
 • Zrakom hlađeni kondenzatori (ACC)

 


© TPK-EPO. All rights reserved.