SAVIJANJE CIJEVI NA SAVIJAČICI HINGLERS A, B, C
 
DV R lmin smin / smax
2021,32225

30

31,8

 
31,8

32
33,7

38

44,5

51

57

70
80
101,6
108

114,3

133

139
159

168
219,1
273

52
60
45
80
40
75
105
42
50
62,5
130
45
50
60
62,5
100
50
55
60
61,5
70
75
80
85
90
95
120
125
190
230
135
60
90
60
75
90
100
150
155
125
150
100
150
250
350
110
150
450
600
800
350
500
800
350
400
400
500
500
500
600
850
800
1000
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
65
70
50
50
90
90
90
90
90
100
90
90
90
90
90
90
90
90
90
100
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
100
90
90
100
120
140
140
160
190250
250
90
250
250
300
350
380
380
400
400
500
550
min 2,6 mmmin. 3,6mmmin. 3,2mm

min 3,6 mm

min. 4 mm
min. 2,9 mm

min. 3,2mm

min. 4 mm

min. 5 mm

min. 5 mm

min. 5 mm

max. 10 mm
max. 7,1 mm

 

SAVIJANJE CIJEVI NA SAVIJAČICI VE-60
 
DV R smin
22
25
26,9
30
31,8
33,7
35
38
42,4
44,5
50,8
57
60,3
63,5
35
30;40
35;40
35;40
35;40;
45;50;55
47,5;50
70
45
50;55
60;75;80
55
80;90
51
70;90;100
80;120
90;110;150
110
110
2,9
3,2;2,9
3,2
3,2;2,6
3,6;2,9;
2,6
2,6;2,9
2,6
3,2
2,9
2,6
3,2
2,6
4
2,6
3,2;2,6
4;3,2;2,6
4
4
 
SAVIJANJE CIJEVI NA SAVIJAČICI SC90NT
 
DV R smin
31,8
33,7
38
44,5
48,3
50,8
57
35;40;
60
50
45;50
75
90
150
100
3,3
2,6
2,9
3,2
2,6
2,6
2,9
4
 
Mogućnosti savijanja cijevi promjera, debljina stijenki i radiusa koji nisu obuhvaćeni tabelama, odnosno drugih čeličnih materijala i profila potrebno je dogovoriti sa našim komercijalnim odjelom.

IZRADA I SAVIJANJE MEMBRANSKIH CIJEVNIH STIJENA
 
D(mm) R(mm) t (mm) Broj cijevi u
podsekciji
u ovisnosti o
debljini
stijenke s(mm)
32
38
48,3
51
57 
60,3
63,570

200

300300

300
300

300

350

300
350-
350-
45
50
61
60
75
100
75
77
80
82
100
112,5
72
112,5
72
84
96
84
96
93,5
88
90
92
125
120

8 ? s=4; 4.5; 5; 5.6
8 ? s=4; 4.5; 5;
7 ? s=5.6


8 ? s=4; 4.5; 5;
7 ? s=5.6

7 ? s=4; 4.5; 5;
6 ? s=5.6

7 ? s=4; 4.5; 5;
6 ? s=5.6

7 ? s=4; 4.5;
6 ? s=5; 5.6
7 ? s=4; 4.5;
6 ? s=5; 5.6

6 ? s=4;
5 ? s= 4.5; 5;
4 ?s=5.6